Sluta röka

Att sluta röka är en utmaning som många brottas med. Idag vet vi vad för konsekvenser rökning  ger på lång sikt, men paradoxalt nog ökar rökningen bland unga.  Att sluta röka handlar primärt om att bryta beteenden & få kunskap kring rökningens effekter på kroppen.

Vid första anblick är processen att bli rökfri enkel, men problematiken ligger i de tusentals gånger man befäst dåliga ovanor. En cigarett efter maten, på väg till jobbet eller vid festen. Med tiden skapar dessa rutinmässiga handlingar ett beteendemönster som kan vara oerhört svårt att bryta sig loss ifrån.

Ingenting är emellertid omöjligt, att sluta röka är garanterat en investering
för både kropp & sinne.

Cancerogena ämnen, tobaksrök och kemikalier

I varje cigarett finns mängder av giftiga ämnen, som har skadliga effekter på kroppen. Ca 5 procent av det totala utsläppet vid en tänd cigarett kommer från röken. I varje cigarett finns det tusentals olika ämnen och kemiska föreningar, varav 50 av dem har bevisats cancerogena. Man brukar  ponera att varje cigarett tar sju minuter av ens liv, som fördubblas om rökaren har brukat sitt beroende i över tio år.

Förutom de cancerogena ämnena tillsätts andra kemikalier i tillverkningsprocessen som har andra effekter på kroppen. Impotens för män, infertilitet hos kvinnor,  hormonella störningar och  förvärringen av andra sjukdomstillstånd såsom icke allergisk astma.

Vid förbränningen skapas också andra kemiska reaktioner på grund av temperaturskillnaderna i cigaretten. Vid änden brukar temperaturen vara 900 till 1000 grader, till runt 40 grader i den del som rökaren har i munnen.

Mellan blossen skapas två olika sorters rök,något som kallas för  huvudrök och sidorök.  Ca 70 procent av tobaken  brinner upp mellan blossen, kvar blir de skadliga kemiska reaktioner som i varierande grad retar & inflammerar olika delar av kroppen.

Kolmonoxid

Kolmonix är en luktfri gas, som vid hög koncentration förhindrar röda blodkroppar att transportera syre till kroppen. Långvarig exponering har en stark koppling till vaskulära sjukdomar och är identisk till vad som återfinns i bilars avgaser.

Ammoniak

Ett ämne som används extensivt inom jordbruk och rengörningsprodukter. Ammoniak är ett frätande ämne, som  vid konsumtion kan orsaka irritation i luftvägar och förvärra symptom för individer högkänsliga för dess effekter.

Bly

En av de mer skadliga tungmetallerna i cigaretter, som har bevisats orsaka födelsedefekter och inlärningssvårigheter hos barn. Forskningen har visat på en högre koncetration av tungmetaller hos barn med rökande föräldrar än familjer som bott vid smältverk för bly.

Tjära

Tjäran kommer från gasmolnet vid varje bloss och innehåller partikelrester från den totala förbrända sammansättningen av ämnen. Tjärhalten varierar beroende på cigarett men ca 70 procent av det du andas in fastnar i kroppen, förstör flimmerhåren och försämrar kroppens försvar mot förkylningar och andra sjukdommar.

Nikotin

Nikotin användes från början som bekämpningsmedel mot skadedjur,  tills en fransman förde in tobaksplantan i Europa. Under 1600-talet skapades kulturen kring rökning och la grunden för den problematik vi än idag lever med. Nikotin är den effektiva substansen i tobaksprodukter och det är ingen slump att ämnet är starkt beroendeframkallande.

Många forskare hävdar att detta är just anledningen till att så många röker och fortfarande gör det idag – trots all den fakta som står till buds för den genomsnittliga konsumenten.

Nikotin är inte unikt associerat till tobaksplantan Nicotiana vilket är dess latinska namn. Det återfinns i bland annat potatis och tomater men i sådan liten koncentration att vi inte känner någon effekt.

Vad som gör nikotin till ett så pass starkt ämne är på grund av att det aktiverar det mänskliga belöningsystemet. Signalsubstansen dopamin frigörs och lägger grunden för beroendet. Samma problemmönster går att hitta i tunga droger som kokain, amfetamin och heroin.

Det mänskliga belöningsystemet är oerhört starkt och är en av de anledningarna som gjort oss till den dominanta livsorganismen på jorden. Det är  tusentals år av biologi, som kan vara oerhört svårt att  tampas med i en värld som inte liknar de omständigheter våra förfäder mötte på savannen för så längesedan.  Det finns dock verktyg i vår arsenal för att gå mot ett hälsosammare liv.

De direkta & indirekta  effekterna av ett  rökstopp

  • Efter bara tjugo minuter börjar blodtryck och puls att sjunka
  • Efter tolv timmar förbättras kroppens syreupptagningsförmågan på grund av att  kolmonoxidnivån i blodet sjunker.
  • Efter  4 till 12 veckor förbättras blodcirkulationen i kroppen och flimmerhåren börjar sakta växa tillbaka.
  • Efter ett års rökstopp har risken för hjärtinfarkt halverats
  • Efter 7 – 15 år har risken för stroke återgått till samma nivå som hos en som ej röker

De indirekta effekterna av att sluta röka är  bl a att man får ett bättre luktsinne, vitare tänder och bättre hy. Att sluta röka är det bästa beslutet du kan göra för dig själv, din familj och dina kollegor. Kanske kan ditt beslut inspirera nästa våg av människor som kastar ciggpaketen? Idag finns kombinerade program för dig som vill sluta röka och stödet är stort. De senaste tio åren har mängder av produkter gett individen betydligt bättre villkor för att kunna leva ett friare, hälsosammare liv.